Noutăți legislative în colectarea de formulare și depunerea la ANAF!

Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale
ORDONANŢĂ Nr. 8/2021 din 30 august 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 832 din 31 august 2021
ORDIN Nr. 15/2021 din 7 ianuarie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.
Ordinul nr. 80/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se ı̂nfiinţează şi funcţionează ı̂n condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare