Redirecționează 3,5% gratuit
Redirecționează 3,5% gratuit din impozitul tău către

Centrul Cultural ArtSociety

Fundația Centrul Cultural ArtSociety, operator cultural independent, susține și promovează arta românească de patrimoniu, modernă și contemporană prin organizarea expozițiilor curatoriale, tematice și evenimente culturale. ArtSociety militează pentru recunoașterea importanței artei românești și racordarea ei cu arta europeană. Prin proiectele sale, urmărește să contribuie la educarea prin expunere la artă și prin crearea unor noi mecanisme de înțelegere a evenimentelor și a perioadei istorice în care ne aflăm. Arta este un element esențial în educarea noilor generații, iar prin parteneriatele pe care le leagă, Fundația Centrul Cultural ArtSociety devine o extensie a instituțiilor publice responsabile de programele educaționale, oferind tinerilor acces la toate formele de expresie a artelor

Completează, semnează și trimite formularul 230 online.
Echipa organizației se va ocupa să depună formularul la ANAF.

Date de identificare a contribuabilului
Adresa de domiciliu (așa cum apare în documentul de identitate)
Perioada redirecționării
Semnătură olograf *

(Semnează olograf / de mână cât mai centrat pe linie pentru o încadrare bună. Folosește touchscreen-ul de pe telefon, tabletă, laptop etc.)

Introduceți codul de validare din imaginea de mai jos:

Previzualizează
TRIMITE