Redirecționează 3,5% gratuit
Redirecționează 3,5% gratuit din impozitul tău către

Asociația Română pentru promovarea Calității și practicilor de succes

În anul 2012 asociaţia noastră a inclus în statutul acesteia Centrul de Integrare pentru Migranți, Brașov, denumirea în engleză fiind Migrant Integration Center Brasov. Grupul țintă al Centrului de Integrare pentru Migranți este format din: resortisanți ai țărilor terțe (cetățeni care provin din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European), refugiați și solicitanți de azil, cetățeni ai UE și SEE care locuiesc în Brașov.

Completează, semnează și trimite formularul 230 online.
Echipa organizației se va ocupa să depună formularul la ANAF.

Date de identificare a contribuabilului
Adresa de domiciliu (așa cum apare în documentul de identitate)
Perioada redirecționării
Semnătură olograf *

(Semnează olograf / de mână cât mai centrat pe linie pentru o încadrare bună. Folosește touchscreen-ul de pe telefon, tabletă, laptop etc.)

Introduceți codul de validare din imaginea de mai jos:

Previzualizează
TRIMITE