Redirecționează 3,5% gratuit
Redirecționează 3,5% gratuit din impozitul tău către

Asociatia Ofiterilor in Rezerva din Romania

Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, denumită în continuare AORR, este o organizație neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonomă și apolitică, înființată în temeiul art. 40 din Constituția României, ce statuează dreptul la libera asociere și al Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. AORR este organizată și funcționează sub auspiciile Statului Major General al Armatei României, în baza Actului Constitutiv și a Statutului.

Completează, semnează și trimite formularul 230 online.
Echipa organizației se va ocupa să depună formularul la ANAF.

Date de identificare a contribuabilului
Adresa de domiciliu (așa cum apare în documentul de identitate)
Perioada redirecționării
Semnătură olograf *

(Semnează olograf / de mână cât mai centrat pe linie pentru o încadrare bună. Folosește touchscreen-ul de pe telefon, tabletă, laptop etc.)

Introduceți codul de validare din imaginea de mai jos:

Previzualizează
TRIMITE