Redirecționează 3,5% gratuit
Redirecționează 3,5% gratuit din impozitul tău către

Asociația Marisa Briana

Asociaţia are drept scop promovarea intereselor copilului, a persoanelor adulte cu dizabilități, protecția copilului, asistența socială și de orice altă natură acordată copilului aflat în dificultate, precum și adulților cu dizabilități. Principalele activităţi desfăşurate de asociaţie sunt: furnizarea de servicii sociale pentru copiii aflați în situaţii de dificultate și adulții cu dizabilități, servicii comunitare de suport pentru prevenirea izolării.

Completează, semnează și trimite formularul 230 online.
Echipa organizației se va ocupa să depună formularul la ANAF.

Date de identificare a contribuabilului
Adresa de domiciliu (așa cum apare în documentul de identitate)
Perioada redirecționării
Semnătură olograf *

(Semnează olograf / de mână cât mai centrat pe linie pentru o încadrare bună. Folosește touchscreen-ul de pe telefon, tabletă, laptop etc.)

Introduceți codul de validare din imaginea de mai jos:

Previzualizează
TRIMITE