Redirecționează 3,5% gratuit
Redirecționează 3,5% gratuit din impozitul tău către

A.A.R.D.-C.A.R. UNIREA Tecuci

Asociaţia de Ajutor Reciproc pentru Decese şi Casa de Ajutor Reciproc, denumită prescurtat A.A.R.D.-C.A.R.„UNIREA” Tecuci a fost fondată în anul 1882. A.A.R.D.-C.A.R.„UNIREA” Tecuci este continuatoarea asociațiilor cu acelaşi profil care au fuzionat în timp, având în prezent titulatura sus-menţionată. A.A.R.D.-C.A.R.„UNIREA” Tecuci este o asociaţie de ajutorare reciprocã, non-profit, apolitică, cu caracter social de grup, nepatrimonial, profund umanitar si face parte din organizaţiile cu caracter civic privat, fără scop lucrativ, non-profit. Fondul de solidaritate socialã se constituie prin contributia individualã a membrilor asociati şi din sume repartizate din excedent la sfârşitul exerciţiului financiar după aprobarea Adunării Generale, din donații, sponsorizări.

Date de identificare a contribuabilului
Adresa de domiciliu (așa cum apare în documentul de identitate)
Perioada redirecționării
Semnătură olograf *

(Semnează olograf / de mână cât mai centrat pe linie pentru o încadrare bună. Folosește touchscreen-ul de pe telefon, tabletă, laptop etc.)

Completează, semnează și descarcă formularul 230 online, într-un minut, fără drumuri la ANAF.
Trimite-l pe e-mail către adresa unireatecuci@yahoo.com.
Echipa organizației se va ocupa să trimită formularul la ANAF.

Descarcă
Previzualizează